تاريخ : پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 | 13:43 | نویسنده : نیلو

ببین عشق صدف با او چه ها کرد

دلش را از کف دریا جدا کرد

کنار ساحل آمد ساکت و سرد

نهنگ عاشقی خود را فنا کرد

*******************

وقتی که خاطرم


پریشان گیسوانت می شود

تو ...

پریشان می کنی

گیسوانت را

به خاطرم.

*******************

دیریست


دستهای خیال من،

تصویر تو را می کشند

و اکنون

در کوچه ای پرسه می زنم

که کودکی ام را

به امروز رسانده است.تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392 | 16:52 | نویسنده : نیلو

 دلم نمی خواهد بگوید

بیشتر سکوت می کند

سکوتی که پر از حرفهای نگفتنی و نشنیدنیست

حتی خود من هم نمی دانم که دلم چه می خواهد

گاهی بغض می کند

گاهی می خندد

گاهی در اوج خنده چنان اشک  میریزد که انگار  با ابرهای بهاری پیمان بسته است

گاهی گوشه ای کز می کنند ِمانند نیلوفران به خودش می پیچد

زیباست وقتی نگاهش می کنم

کنارش می نشینم و می پرسم چه شده

لبخند می زند و در چشمانش اشک حلقه می زند و

می گوید:

وقتی نیلوفر در آغوش درخت  میمیرد

باز هم درخت بوته ی خشکیده اش را از تنش جدا نمی کند

کاش نیلوفری بودم که در آغوش درخت جان می سپردم

رها نمی شدم

تنها نمی ماندم

نویسنده:نیلو

   dividersتاريخ : شنبه بیست و دوم تیر 1392 | 0:48 | نویسنده : نیلو

طوفا می آید

طوفان خاطراتت

طوفانی که بوی حضورت را هر بار  برایم می اورد

طوفان آتشم می زند

پروازهایم را به باد می دهد

یادهایم را به خاکستر

نمی دانم از نگاهم چیزی در خاطرت هست یا از بودنم هنگام بودنت

ولی این را خوب می دانم

که باشی و نباشی

طوفانی از حضورت اینجا غوغا می کند

آتش می زند

خاموش می کند

پرواز می دهد

میمیراند

خلاصه برای خودم هر روز سر پناهی آماده می کنم که هنگام طوفان شاید  نگاهبانم باشد

ولی هر بار  فراموش می کنم این طوفان ویران کننده برای ویرانیم آمده و

هر بار برای دیدنش به پیشوازش می شتابم

من و طوفان با هم زندگی می کنیم

طوفان می باوراندم که دیگر زندگی معنایش عوض شده

گلها برای پر پر شدن زندگی می کنند

نیلوفران برای

سوختن   گل می دهند

گل زیبا نیست

این طوفان است که با خرابی هایش زیبایی را به یادمان می اورد

من و طوفان  دوستی عمیقی با هم داریم من با او خوشم  که هر بار  یادم می کند

و او با من که هر بار ویرانم می کند

نویسنده:نیلو

                    

                           dividersتاريخ : یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392 | 15:17 | نویسنده : نیلو
تو صدای درد هایم را نشنیدی

ولی...

صدای سکوتم را شنیدی؟

سکوتم ازارت می داد که رفتی؟

می گفتی تا هر روز از دردها و زخم هایی که بر دلم می زدی فریاد می زدم

تا از ناله هایم شاد می شد قلبی که هیچ وقت نداشتی و هدیه می دادی....

نوسنده:نیلو

                 dividersتاريخ : یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392 | 15:12 | نویسنده : نیلو
نیا بارن زمین جای قشنگی نیست

من از اهل زمینم خوب می دانم که گل در عقدر زنبور است

ولی سودای بلبل دارد و پروانه را هم دوست می دارد......

من این جمله رو خیلی دوست دارم

حقیقت زمینیارو نشون میده

یه دونه دل دارن ولی صدتا رو تو دلاشون جا میدن

ببدون اینکه فکر کنن شاید یکی از اون صد تا فقط همون یکی رو تو دلش جا داده باشه

نویسنده"نیلوتاريخ : پنجشنبه پانزدهم فروردین 1392 | 22:52 | نویسنده : نیلو
گویند سکوت  علامت رضایت است

اری راضیم به همه بی محلی و کم محلی هایی که به من می کنی

به روزهایی که تنهایم می گذاری و باز می گردی

راضیم به درد هاییی که هر روز در گوشم زمزمه می کنی

راضیم

فقط وقتی می روی باز هم باز ایی  فقط همین را می خواهم

سکوتم نشکن

بگذار زندگی کنم با تو و دردهایت...

فقط سکوتم را نشکن که اگر بشکنت

گوش آسمان را کر می کند

نویسنده:نیلو

     dividersتاريخ : پنجشنبه پانزدهم فروردین 1392 | 22:45 | نویسنده : نیلو
وقتی بغض می کنم 

اشکهایم را در حلقه ی چشمانم نگه می دارم

نفسم را حبس می کنم

وقتی دلم میگیرد

اشک هایم پاسخ گوی  چشمانم نیست

نمی گذارم حتی قطره ای بچکد

قلبم که می گیرد درد می کشد

می خندد

وقتی پر از غمم

خنده هایم  انقدر بلند می شود که  گاهی گوشم کر می شود

پنهان می کنم که نفهمی دردهایم به خاکم زده

که خاک زمین خوردنم خنده از لبانت نگیرد

نویسنده:نیلو

 
                       dividersتاريخ : چهارشنبه دوم اسفند 1391 | 23:53 | نویسنده : نیلو

دیگر نه عشق می خوام

نه تنهایی

نه اواز

 نه سکوت

نه خنده

نه غم

هیچ

هیچ

خسته شدم از همه ی بودنهایی که نبودی

از اوازی که نخواندی و عشقی که بر دلم ننشست

نویسنده:نیلوتاريخ : شنبه چهاردهم بهمن 1391 | 2:49 | نویسنده : نیلو

دلم گرفته است از تمام دوست داشتن هایی که حتی معنی ان را نمی دانند

ادعا می کنند و عاشق نیستند

بازی می کنند و جر می زنند و به نوبه ی خود می برن...نمی دانند که همه را باخته اند

نفسهایم تنگ است

قلبم درد می کند

چشمانم

نویسنده:نیلو

مدام به یک نقطه خیره هستند و اشک میریزند

لبانم

در میان اشک گاهی می خندند

انگار حضورت را حس می کند ولی تا به خودم می ایم

 میبینم

سراب بود خیالت...

سراب

    

     dividersتاريخ : سه شنبه نوزدهم دی 1391 | 4:23 | نویسنده : نیلو
نمی دانم نیلوفر پیچک سمجیست یا  عاشق

مرگ بهتر است یا زندگی

نمی دانم دوست داشتن چیست

نمی دانم می گویند زندگی تلخ ترین خواب من است....تلخ است؟

یا شیرین؟....

نمی دانم بازی با عشق خوب است یا بد

با عش بازی می کنیم یا عشق بازی می کنیم

نمی دانم من تنهایم یا تنهایی تنهاست

نمی دانم زندگی بازیست؟

من ....نه....ما عروسکیم؟؟/

نمی دانم من هیچ کدام از این هارا نمی دانم

چون من دنیایم فرق دارد

دنیایم در جایی دیگر است...در رویاهایی که خودم میسازم و زندگی می کنم

در رویای من زندگی دریاست و ما پری دریاییم....

در رویای من عشق را در دل صدفهای دور و اعماق دریا می توان یافت و هر کس دریابدش....

با آن بازی نمی کند....

من زندگیم خواب یا رویا زیباست...به دنبال مروارید عشقم می گردم

در رویایم  مرگ و زندگی هر دو شیرین است

در زندگی من اسمان رنگش را از دریا می گیرد نه ...دریا از آسمان....

رویای من تلخی وجود ندارد

نیلوفر پیچک سمجی نیست

عاشق است...

تنها گلیست که معنی عشق را فهمیده است

به پای عشقش خشک می شود ولی دست در گریبان او میمیرد....

دنیای من پر از قاصدک است...

دنیای من پر از عشق است

دنیای من قاصدکها عشق می اورند و نیلوفر ها عاشق می شوند...

نویسنده : نیلو

               

                  dividersتاريخ : سه شنبه نوزدهم دی 1391 | 3:44 | نویسنده : نیلو
زمانی که خورشید درخشید ....چشمانم با چشمان تو شروع به دیدن کرد

در میان روز در اغوش نگاه تو و خورشید بودم

در غروب دیگر نگاهت از ان من نبود

نگاهت را از من دزدیدی

و به چشمان خورشید نگاه می کردی

به خورشید حسادت کردم

منتظر ماندم که بعد از غروب و رفتن خورشید چشمانت را به چشمان من که هنوز به نگاهت 

دوخته بودم بدوزی

افسوس که در پس نگاهت به خورشید....چشمانت خورشید را دنبال نمی کرد....

چشمانت چشمانی دیگر را یافت

و غروب مرا ندید

تازه فهمیدم برق چشمانت را و هر روز در غروب مرور می کنم غروب خاطراتم را

نویسنده:نیلو

             

                        dividersتاريخ : سه شنبه نوزدهم دی 1391 | 3:33 | نویسنده : نیلو
این روزها دلم هم نمی خواهد دل داشته باشد

دلم هم نمی خواهد بداند

بفهمد...

انگار همه دست به دست هم دادند تا مرا ویران کنند

نمی دانم دلم تنهاست که بهانه میگیرد

یا خودش را فراموش کرده که همه زندگیم است

نمی داند هنوز مرا دارد

هنوز دلم را دوست دارم

با همه ی خالی بودنش

نویسنده:نیلو

        

                   dividersتاريخ : پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391 | 18:14 | نویسنده : نیلو
تنها بودم.....

تنها شدم

تنها ماندم

تنها می مانم...

احساسم خشکید

دردهایم بیمار شدند

تنهایی هایم تکرار شدند

پیچک نیلوفر کوچک قلبم در تنهایی هایش خشکید

دیگر گل نمی دهد...نمی خندد

آواز نمی خواند

دستای کوچکش دیگر بوسه هایش را در نسیمم صبح به دنیا هدیه نمی بخشد

حال انگشتانش هر روز شبنمم چشمانش را پاک می کنند

لبهایش بغض هایش را در سکوت پنهان می کنند

آری...

این است تنهایی های نیلوفری که  تنها بود و تنها  ماند و تنها مرد....

               

عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی

 تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391 | 17:56 | نویسنده : نیلو
دیگر نه دوست دارم و نه دوست دارم که دوستم داشته باشند

دیگر احساس هم ندارم

هیچ

دیگر کسی سعیی نمی کند تنهایی هایم را دریابد

دیگر تنهایی ههایم نمی خواهند بروند و با کسی باشند انگار

با تنهایی ها خوشحال ترند

تنهایی را دوست دارم

چون

تنهایی دوستم دارد...همیشه....تا ابد.....

    

      عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیتاريخ : پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391 | 17:50 | نویسنده : نیلو
جایی که می روم یادت را هم می برم

تو که نمی آیی تنهایی قدم می زنم...نه با خیالت

شاید من هم نباشم

اری فقط دو رویاست که با هم قدم می زنند

من هم نیستم

من هم همان روز زیر تک درخت قرارهایمان وقتی رفتی ....رفتم.....

گفتم اگر نباشی میمیرم

.....

 

    

     عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیعكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- BAHAR22.COM ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی  • آریس مت
  • سایت بک لینک